Listopad 2016

Ještě jednou vztahy

1. listopadu 2016 v 8:23 Kniha Stínu aneb co skrývá světlo.
Každá živá bytost nevědomky hledá jinou bytost. Proč? Existuje mnoho filozofických otázek k tomuto tématu. Podstatné je, že ze všech myšlenkových dohadů vyplývá, že hledání druhé osoby je v těsné souvislosti s pocitem osamění a samoty. Člověk potřebuje člověka. Pro svůj smysl života, pro přežití a možná i pro schopnost žít. Zdá se vám to nadnesené? Je spousta těch, kteří tvrdí, že miluji samotu a jsou nejraději sami. Prý, že nikoho k životu nepotřebuji. Nevěřím a pochybuji. Historie nikoho takového nezná. A pokud se to tak někdy stalo, bylo to následkem nedobrovolných vnějších události nebo vlivem psychické poruchy dané osobnosti. Ano jsou lidé, kteří preferují samotu. Život single. Chtějí to tak, ale i ve skutečnosti, nebo skrývají jen strach z možného nezdaru při soužití s druhým člověkem? Možná mají jen strach z omezení vlastní svobody, protože každý vztah je kompromisem možností.
Samotáři působí navenek silně ve své samotě, uvnitř jsou osamělí. Lidská bytost je po stránce citu nejkřehčí bytosti světa. Sílá lásky umí člověku dodat tolik energie, že to občas hraničí až z nemožnosti. Stejný cit v opačném případě umí život člověka ukončit. Strach z toho, že bude člověk zotročen city, které ho budou vázat k druhému, může vést k volbě života bez pevného partnerství. Krátkodobé nebo omezené vztahy nepřinesou a ani nemohou přinést člověku potřebné pocity smyslu života. Osobně to přirovnávám k alkoholickým seancím, které ač jsou sebelepší, druhý den zůstává po nich jen pocit prázdnoty spojený s kocovinou. Ano dost lidí v pozdějším věku zůstává samo. Jenže často je to jen tím, že jejich druh nebo družka, zemřeli dříve a oni nedokázali překonat bolest v duši. Dobrovolně, i když proti své vůli, zůstali bez partnera. Ale ani takoví lidé nemusí být zcela sami. Je spousta jiných vztahu, než ten milenecký a některé z nich svou intenzitou a silou umí milostný vztah i překonat.
Kdo a jak určuje, že ten, jeden z mnoho milionu, je pro nás tou nejlepší volbou? Existuje vůbec někdo takový? Nebo je všechno jen dílem sledu náhodných události? A síla vztahu je schopnost přijmout vlastnosti a postoje partnera, vytvořit spolu s ním vzájemně respektující kompromis, který oběma bude poskytovat nejen dostatek pocitů osobní svobody, ale vzájemně dodávat energii lásky, nutnou pro život.