Listopad 2015

Naposledy ...

29. listopadu 2015 v 8:09 | Igun
Naposledy, je vždy poprvé,
konec ten pokaždé není.
Naposledy, je vždy poprvé,
neboť všechno se tím mění.

Co bylo, změní se v ráz.
Slunce nahradí mráz
a zimu horké léto střídá.
Bez hojnosti je tu bída!

Naposledy a přec nově
nabízím já lásku tobě.
Naposledy volnost ztrácím
aby odletěla jak ti ptáci

do daleka, do vzpomínek.
Nahradí jí tvůj prstýnek.
Poprvé jsme před oltářem stáli
naposledy svobody se vzdali.

Poprvé a naposledy
každý den je milá s tebou.
Poprvé a potom navždy
bez lásky nás srdce zebou …

První advent

29. listopadu 2015 v 7:52