Červenec 2012

Počátek

5. července 2012 v 12:05 | Igun
Byl nám darován hlas a my přesto mlčeli, možná jsme nechtěli mlčet, ale uši jenž se měli stát nástrojem naslouchání slov byli hluché. Asi byli nemocné, možná měli zánět nebo jen máz v nich utvořil špunt. Byli jsme klidně neteční s lhostejným výrazem jsme šťastně kráčeli světem.
Lékař doby a času prorazil ušní bubínky, aby nám otevřel cestu k zvukům kolem nás. A my uslyšeli najednou spousty zvuků a hlavně slov. Slov, která potěšila naše srdce a rozesmála ústa do hlučného smíchu i těch, která nás hluboce ranila a slzy jak déšť zaplavili naší tvář. Těch druhých bylo víc a bylo jich tolik, až donutila náš hlas promluvit, ohradit se proti tomu s čím nesouhlasíme a obhájit se proti křivdám nám přičteným. Už jsme to nebyli my, lhostejní a neteční. A tak jsme promluvili napřed potichu až skoro nesměle později více nahlas až se náš hlas rozkřičel do celého světa. Křičel na svou obranu i na podporu utlačovaných a nespravedlivě nařčených, ale v moderním hlučícím světě se síla hlasu ztratila v hlomozu chaosu milionu zvuků. Znovu jsme umlkli a snažili se zacpat uši, aby znovu kolem nás zavládlo ticho.
Jednou poznané už ale nejde zapomenout. Není kam uniknout, není čím si zacpat uši, slova výtek a nářku burácí v hlavě. Na ničím neposkvrněný papír tak ruce začali psát slova, tisíce slov tvořila texty a ty se vršili v mnoha listech papíru nad sebou, až vznikla hora jenž pohltila důvody pro něž slova byla původně vytvořena.
Přišel čas na hledání prvotního smyslu všeho. Rámus slov, síla vlastního i cizích hlasů, ba i tvorba hory textů najednou poztrácela smysl... Tento můj blog by měl být cestou do minulých, přítomných i budoucích událostí, jenž v neuspořádané podobě zobrazují pestrost pohledu jedince, okamžiky jeho snů, přání i skutečnosti. Projevy radosti, smutku, touhy i beznaději. Pohled na život s pohledu komentátora sportovních událostí.